Informatie praktijkexamen

Voor de gehele procedure rondom het rijexamen verwijzen wij de leerling graag naar de website van het CBR: www.cbr.nl . Hier wordt precies uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Wat wel al belangrijk is om vroegtijdig te regelen is om de rijschool met behulp van een persoonlijke DigiD-legitimatie te machtigen, zodat deze het rijexamen kan aanvragen. Wat dit precies inhoudt wordt hieronder beknopt uitgelegd. Zie ook de twee hieronder als PDF-documenten bijgevoegde "flyers" van het CBR.
Tevens is het van belang dat de leerling de zogenaamde "Gezondheidsverklaring" invult.

Machtig de autorijschool met DigiD

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor de leerling gaat aanvragen moet de leerling daar eerst toestemming voor geven. Dat doet hij met een machtiging. Voordeel hiervan is dat de leerling direct
een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor hem heeft gereserveerd of
als deze is verschoven.

Het machtigen doet de leerling op mijn.cbr.nl met zijn DigiD. DigiD is een persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Indien de leerling nog geen DigiD heeft, kan hij deze aanvragen op de DigiD-website www.digid.nl .

In de hieronder bijgevoegde "flyer" staat precies wat de leerling moet doen om de rijschool te machtigen. De tweede bijgevoegde "flyer" bevat de machtigingsvoorwaarden.

Tip:
Noteer bij de aanvraag van je DigiD de door jou gekozen gebruikersnaam. Deze heb je - samen met de per post te ontvangen activeringscode - nodig om je DigiD te activeren. Als je deze vergeet kan je namelijk pas na 20 dagen een nieuwe aanvraag voor DigiD indienen!

- Flyer "Machtig uw rijschool met DigiD" ( PDF-document )
- Flyer "Voorwaarden bij machtiging van rijopleider" ( PDF-document )

Gezondheidsverklaring

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor de leerling kan aanvragen, dient de leerling zelf eerst de zogenaamde "Gezondheidsverklaring" in te vullen en de kosten hiervoor direct online aan het CBR te voldoen.
De "Gezondheidsverklaring" is te vinden op de website van het CBR ( www.cbr.nl ). De kosten hiervoor bedragen € 34,80.


Aanvraag examen


De rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop de leerling geen examen kan doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Om praktijkexamen te mogen doen moet de leerling eerst voor het theorie-examen geslaagd zijn. De totale kosten voor het praktijkexamen worden door de leerling aan de rijschool betaald. De rijschool regelt de betaling aan het CBR.

Verder dient de leerling de volgende documenten naar het examen mee te nemen:

- Oproepkaart
- Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
- Ingevuld formulier zelfreflectie
- Eventueel adviesformulier tussentijdse toets
Rijlessen in Zoetermeer en omstreken

Mobiel: 0639849021
E-mail: info@autorijschoolrobert.nl
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
KvK 51375257